جلسه نهایی برنامه ریزی پنجمین جشنواره گیلاس اشنویه به ریاست فرماندار شهرستان

جلسه نهایی برنامه ریزی پنجمین جشنواره گیلاس اشنویه به ریاست فرماندار شهرستان @farmandari_oshnavieh

جلسه نهایی برنامه ریزی پنجمین جشنواره گیلاس اشنویه به ریاست فرماندار شهرستان

 

@farmandari_oshnavieh