برگزاری جلسه کارگروه اجتماعی و سلامت شهرستان اشنویه

برگزاری جلسه کارگروه اجتماعی و سلامت شهرستان به ریاست آقای تمری معاون محترم سیاسی و امنیتی و اجتماعی فرماندار

برگزاری جلسه کارگروه اجتماعی و سلامت شهرستان به ریاست آقای تمری معاون محترم سیاسی و امنیتی و اجتماعی فرماندار و با حضور سایر اعضاء ذیربط کار گروه در محل سالن اجتماعات فرمانداری
با دستور کار :
🔸 ساماندهی و نظارت بهداشتی بر ذبح دام در روز عید سعید قربان 
🔸 اجرایی شدن دستورالعمل ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی قانون پسماند
🔸 مدیریت صحیح و کنترل سگ های ولگرد در سطح شهرستان
🔸 ممنوعیت عرضه محصولات غیر بهداشتی و غیر استاندارد

۷ مرداد ماه ۹۹

روابط عمومی فرمانداری اشنویه