مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی ره در اشنویه

مراسم
تصویر