برگزاری پانزدهمین جلسه ستاد شهرستانی مبارزه با کرونا

برگزاری پانزدهمین جلسه ستاد شهرستانی مبارزه با کرونا به ریاست آقای پیران معاون محترم برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و با حضور سایر اعضاء ذیربط در محل سالن اجتماعات فرمانداری ۲ شهریور ماه ۹۹ روابط عمومی فرمانداری اشنویه