برگزاری اولین جلسه ستاد فرعی مبارزه با کرونا بخش مرکزی

برگزاری اولین جلسه ستاد فرعی مبارزه با کرونا بخش مرکزی به ریاست آقای یوسفی بخشدار محترم بخش مرکزی و با حضور سایر اعضاء ذیربط در سالن اجتماعات فرمانداری ۲۳ تیر ماه ۹۹ روابط عمومی فرمانداری اشنویه