برگزاری مراسم جشن انقلاب در روستای خورشت و افتتاح مدرسه خورشت

مراسم و افتتاح
مراسم و افتتاح مدرسه