چهلم شهدای حادثه تروریستی برگزار شد.

بمناسبت چهلم شهید معظم حاج قاسم سلیمانی مراسم باشکوهی در اشنویه در مسجد شهرک برگزار شد.
تصویر