دیدار دکتر علی پور رئیس اداره دامپزشکی شهرستان با فرماندار اشنویه به مناسبت روز دامپزشکی
دیدار دکتر علی پور رئیس اداره دامپزشکی شهرستان با فرماندار اشنویه به مناسبت روز دامپزشکی
  • چهارشنبه 16 مهر 1399 ساعت 09:41
اهالی محترم و فهیم شهرستان اشنویە
اهالی محترم و فهیم شهرستان اشنویە
  • سه شنبه 15 مهر 1399 ساعت 09:39
برگزاری جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی شهرستان
برگزاری جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی شهرستان در راستای حمایت از برنامه های سوادآموزی به ریاست دکتر تمری معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی و با حضور سایر اعضاء ذیربط در محل سالن اجتماعات فرمانداری با دستور کار : 🔹 گزارش اقدامات اداره سواد آموزی اشنویه در راستای کاهش بی سوادی در سال ۱۳۹۸ 🔹 لزوم همکاری سایر ادارات با اداره سواد آموزی در راستای شتاب بخشی به امر سواد آموزی 🔹 برنامه فعالیت های پیش روی سواد آموزی در سال ۱۳۹۹ سه شنبه __ ۱۵ مهر ماه ۹۹ روابط عمومی فرمانداری اشنویه
  • سه شنبه 15 مهر 1399 ساعت 09:36
[ کسب رتبه اول فرمانداری اشنویه در استان ]
[ کسب رتبه اول فرمانداری اشنویه در استان ]
  • دوشنبه 14 مهر 1399 ساعت 09:34
برگزاری هجدهمین جلسه ستاد شهرستانی مقابله با کرونا شهرستان اشنویه
برگزاری هجدهمین جلسه ستاد شهرستانی مقابله با کرونا به ریاست آقای پیران معاون محترم برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و با حضور سایر اعضاء ستاد در محل سالن اجتماعات فرمانداری دوشنبه __ ۱۴ مهر ماه ۹۹ روابط عمومی فرمانداری اشنویه
  • دوشنبه 14 مهر 1399 ساعت 09:29
برگزاری جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات مقابله با بحران شهرستان
برگزاری جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات مقابله با بحران به ریاست آقای پیران معاون محترم برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و با حضور سایر اعضاء ذیربط در محل سالن اجتماعات فرمانداری با دستور کار: 🔹 بررسی و سنجش امکانات و تجهیزات ارگان های شهرستان 🔹 اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم و آمادگی برای فصل بارندگی و سرما 🔹 برنامه ریزی به منظور برگزاری مانور زلزله در شهرستان دوشنبه __ ۱۴ مهرماه ۹۹ روابط عمومی فرمانداری اشنویه
  • دوشنبه 14 مهر 1399 ساعت 09:27
برگزاری چهارمین جلسه کمیته فنی شورای ترافیک شهرستان
برگزاری چهارمین جلسه کمیته فنی شورای ترافیک شهرستان
  • دوشنبه 14 مهر 1399 ساعت 09:25
برگزاری جلسه کارگروه تخصصی مدیریت پسماند شهرستان
به ریاست فرماندار محترم و با حضور سایر اعضاء ذیربط در محل سالن اجتماعات فرمانداری با دستور کار : 🔹 تصمیم گیری در مورد تحویل و آماده سازی سایت جدید پسماند شهرستان یک شنبه __ ۱۳ مهر ماه ۹۹ روابط عمومی فرمانداری اشنویه
  • یکشنبه 13 مهر 1399 ساعت 09:22
برگزاری دومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان
برگزاری دومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان به ریاست آقای پیران معاون محترم برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و با حضور سایر اعضاء کار گروه در محل فرمانداری یک شنبه __ ۱۳ مهر ماه ۹۹ روابط عمومی فرمانداری اشنویه
  • یکشنبه 13 مهر 1399 ساعت 09:20
برگزاری دومین جلسه شورای گندم، آرد و نان شهرستان
برگزاری دومین جلسه شورای گندم، آرد و نان شهرستان
  • شنبه 12 مهر 1399 ساعت 09:15