مشارکت فرماندار و مسئولان شهرستان در جشن نیکوکاری

مشارکت فرماندار و مسئولان شهرستان در جشن نیکوکاری
بمناسبت ۱۴ اسفند سالروز تشکیل کمیته امداد فرماندار و مسئولان اشنویه در پایگاه های جشن نیکوکاری مشارکت کردند.
تصویر