افتتاح ۵و نیم کیلومتر جاده اشنویه به ارومیه

افتتاح ۵و نیم کیلومتر جاده اشنویه به ارومیه
افتتاح
با حضور سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری ۵ و نیم کیلومتر جاده اشنویه به ارومیه با اعتبار ۷ میلیارد تومان به رسید بهره برداری