دیدار فرماندار و تعدادی از مسئولان با خانواده های معظم شهدا و ایثارگران

دیدار فرماندار و تعدادی از مسئولان با خانواده های معظم شهدا و ایثارگران
دیدار

دیدار