سهم اعتبارات شهرستان اشنویه در 99

سهم اعتبارات شهرستان اشنویه در 99
سهم اشنویه از اعتبار عمرانی امسال، ۲۲۰ میلیارد ریال است

فرماندار اشنویه گفت: از محل اعتبار عمرانی امسال، ۲۲۰ میلیارد ریال به این شهرستان اختصاص یافته است که در مقایسه با پارسال ۱۵ درصد افزایش دارد.
عبدالسلام مام‌عزیزی اظهار داشت: این اعتبار از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، توازن و سه درصد درآمد نفت و گاز به این شهرستان اختصاص یافته است که در قالب طرح‌های تعریف شده برای هریک از ارگان‌های این شهرستان در راستای توسعه و بهبود زیرساخت‌های خدماتی تخصیص پیدا می‌کند.
وی ادامه اداد: ۵۶ سرفصل برای توسعه عمران این شهرستان در نظر گرفته شده است که بخش‌های حمل و نقل، کشاورزی و منابع طبیعی بیشترین سهم را از این اعتبارها در سال جاری به خود اختصاص داده‌اند.
فرماندار اشنویه با بیان اینکه در طول سال از منابع مختلف دیگر نیز امکان جذب اعتبار وجود دارد، اضافه کرد: مسوولان ادارات باید نیازها و توجیه منطقی طرح‌های اجرایی ارگان‌های خود را در صورت نیاز بیشتر به مدیران کل منعکس کنند تا بتوان حداکثر بودجه را برای آنها در نظر گرفت.
وی افزود: برای بخش حمل و نقل ۳۵ میلیارد ریال، کشاورزی ۳۴ میلیارد ریال، ناحیه صنعتی نالوس ۱۲ میلیارد ریال، آب‌وفاضلاب ۲۹ میلیارد ریال، آموزش‌وپرورش ۲۰ میلیارد ریال، فرهنگ و هنر ۲۶ میلیارد ریال و ورزش ۲۴ میلیارد ریال در قالب اعتبارهای امسال برای شهرستان اشنویه مصوب شده ‌است.
وی افزود: با تلاش و برنامه‌ریزی دقیق در سه سال اخیر، تخصیص اعتبارهای این شهرستان از ۲۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ به ۸۸۰ میلیارد ریال از کل منابع درآمدی در سال گذشته رسید که در روند توسعه این شهرستان مرزی تاثیر فراوانی داشته ‌است.