راه اندازی میز خدمت در ادارات و بانکها

راه اندازی میز خدمت در ادارات و بانکها
اطلاعیه جلوگیری از تردد ارباب رجوع دررادارات درپیشگیری از کرونا

اطلاعیه مهم مسئولین محترم ادارات و بانک های شهرستان اشنویه ضمن تشکر از اقدامات پیشگیرانه از کرونا تاکنون در اداره متبوعه، بر اساس دستور فرماندار محترم از فردا ۲۱ اسفند ماه جهت پیشگیری از این بیماری ، خدمات به ارباب رجوع با راه اندازی میز خدمت دردرب ورودی اداره ارائه و از هرگونه تردد و تجمع ارباب رجوع در واحدهای اداری و داخل ادارات جلوگیری شود ، علی الخصوص بانک های شهرستان کنترل بیشتری اعمال و در باجه ها از تجمع مشتریان کاملا جلوگیری کنند. در این رابطه از شهروندان محترم هم خواهشمندیم حتی المقدور و به غیر از امورات ضروری تا خاتمه این بیماری به ادارات و بانک ها مراجعه نکرده ، تا همگی با احساس مسئولیت در جهت پیشگیری و سلامت عمومی جامعه سهم خود را ادا نماییم. روابط عمومی فرمانداری اشنویه