جلسه شورای زکات استان باحضور فرمانداران و اعضای شورای زکات شهرستانها بصورت ویدئو کنفرانس

جلسه شورای زکات استان باحضور فرمانداران و اعضای شورای زکات شهرستانها بصورت ویدئو کنفرانس
جلسه شورای زکات استان باحضور فرمانداران و اعضای شورای زکات شهرستانها بصورت ویدئو کنفرانس

جلسه شورای زکات استان باحضور فرمانداران و اعضای شورای زکات شهرستانها بصورت ویدئو کنفرانس با دستور جلسه :
 
🔹 گزارش عملکرد ۴ ماهه اول سال ۹۹ زکات استان و میزان تحقق برنامه های مصوب سال جاری
🔹 گزارش عملکرد برنامه های سالجاری در خصوص توسعه و ترویج همه جانبه زکات با توجه به فصل جمع آوری زکات

همزمان با سراسر استان در محل دفتر فرماندار برگزار گردید.

۶ مرداد ماه ۹۹

روابط عمومی فرمانداری اشنویه