برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان اشنویه

برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان اشنویه

 

برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان به ریاست فرماندار محترم و با حضور سایر اعضاء در محل سالن جلسات فرمانداری در مورخ ۹۹/۰۳/۰۶ با عنوان نحوه برگزاری امتحانات دانش آموزان و راه اندازی دارالقرآن در آموزش و پرورش