انتصاب

انتصاب
#انتصاب ♦️سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربى منصوب شد 🔶 با حکم استاندار آذربایجان غربی "جواد کرمى" به عنوان سرپرست معاونت هماهنگى امور اقتصادی استاندارى آذربایجان غربى منصوب شد 🆔 @westaz_gov @farmandari_oshnavieh

#انتصاب

 

♦️سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربى منصوب شد 

 

🔶 با حکم استاندار آذربایجان غربی "جواد کرمى" به عنوان سرپرست معاونت هماهنگى امور اقتصادی استاندارى آذربایجان غربى منصوب شد 

 

🆔 @westaz_gov

 

@farmandari_oshnavieh