برگزاری جلسه حفاظت از منابع آب شهرستان به ریاست فرماندار

برگزاری جلسه حفاظت از منابع آب شهرستان به ریاست فرماندار
تاکید فرماندار بر جلوگیری از مصرف بی رویه آب در مصارف کشاورزی

جلسه شورای حفاظت از منابع آب به ریاست فرماندار شهرستان اشنویه با دستور کار پیگیری مصوبات جلسات قبلی 

اقای ترابی فرماندار شهرستان اشنویه در این جلسه با تاکید بر استفاده بهینه از آب در مصارف کشاورزی و تمهیدات لازم جهت جلوگیری از مصرف بی رویه آب ،امحای چاه های غیرمجاز، جلوگیری از برداشت غیرمجاز مصالح رودخانه ای ،جلوگیری از حفاری چاه‌های غیرمجاز و شناسایی تصرفات حریم و بستر رودخانه های شهرستان را مورد تاکید قرار داد.

در این جلسه رئیس اداره منابع آب شهرستان گزارشی از آخرین وضعیت و اقدامات شورای حفاظت از منابع شهرستان را تشریح و دستگاه های عضو شورا نیز پیشنهادات و اقدامات خود را ارائه دادند.

 

@farmandari_oshnavieh