جلسه رانش کوه میرآباد

جلسه رانش کوه میرآباد
جلسه رانش کوه میرآباد

جلسه رانش کوه میرآباد به ریاست آقای پیران معاون محترم برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و با حضور کارشناسان محترم ادارات کل مدیریت بحران،راه و شهرسازی،زمین شناسی و اکتشافات معدنی استان و بخشدار نالوس در محل فرمانداری برگزار گردید و مواردی به شرح ذیل جهت تثبیت و تاخیر و کم خطر نمودن رانش پیشنهاد گردید : 
 پیشنهاد گردید برگزاری جلسه مدیریت بحران شهرستان با موضوع بررسی رانش جنگل میرآباد پیرو بازدید هیات استانی به تاریخ ۹۹/۰۴/۲۱ با عضویت ادارات مرتبط برگزار گردد.
آگاه سازی مردم  و اهالی منطقه از خطر بالقوه رانش از طریق نصب تابلو، بنر و فضای مجازی توسط فرمانداری، بخشداری نالوس، شورا و دهیار روستای میرآباد در اسرع وقت صورت پذیرد.
 پیشنهاد گردید اقدامات لازم جهت جلوگیری از نفوذ آبهای سطحی وکشاورزی در محل رانش جنگل میرآباد صورت پذیرد. 
 نتیجه بازدید و مطالعات و نظرات کارشناسی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی در اسرع وقت جهت اقدامات بعدی به فرمانداری و ادارات ذیربط ارسال گردد.

روابط عمومی فرمانداری اشنویه