دیدار مقدمی کیا مدیر کل تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی با فرماندار شهرستان اشنویه

دیدار مقدمی کیا مدیر کل تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی با فرماندار شهرستان اشنویه
در این نشست موضوعات حوزه کاری و مشکلات تامین اجتماعی شهرستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

دیدار مقدمی کیا مدیر کل تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی با فرماندار شهرستان اشنویه 

در این نشست موضوعات حوزه کاری و مشکلات تامین اجتماعی شهرستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 عقد قرارداد بیمه های کارگری، قالیبافی، موضوع راه اندازی کلینیک تامین اجتماعی یا عقد قرارداد با دکتر معین جهت بهره مندی از خدمات رایگان از موضوعاتی بود که مورد تاکید فرماندار شهرستان قرار گرفت.

مقدمی کیا مدیر کل تامین اجتماعی آذربایجان غربی برای پیگیری مشکلات مطروحه قول مساعد داد.

 

@farmandari_oshnavieh