افتتاح ۲۸ واحد مسکن مددجویی

افتتاح ۲۸ واحد مسکن مددجویی
افتتاح
در هشتمین روز از دهه مبارک فجر در اشنویه افتتاح همزمان ۲۸ واحد مسکن مددجویی کمیته امداد حضرت امام ره با اعتبار ۲ میلیارد تومان @oshnaviehadmin