برگزاری اولین جلسه ستاد فرعی مبارزه با کرونا بخش مرکزی

برگزاری اولین جلسه ستاد فرعی مبارزه با کرونا بخش مرکزی
برگزاری اولین جلسه ستاد فرعی مبارزه با کرونا بخش مرکزی به ریاست آقای یوسفی بخشدار محترم بخش مرکزی و با حضور سایر اعضاء ذیربط در سالن اجتماعات فرمانداری ۲۳ تیر ماه ۹۹ روابط عمومی فرمانداری اشنویه