برگزاری دومین جلسه کمیسیون کارگری

برگزاری دومین جلسه کمیسیون کارگری
دومین جلسه کمیسیون کارگری به ریاست آقای تمری معاون محترم سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرمانداری و با حضور سایر اعضاء ذیربط با موضوع گزارش عملکرد اجرای مصوبات جلسه قبلی از طرف دستگاه‌های متولی و بررسی وضعیت واحدهای تولیدی شهرستان در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید. ۳۰ مردادماه ۹۹ روابط عمومی فرمانداری اشنویه