برگزاری جلسه مدیران مدارس در راستای گواهی اعتبار بخشی سلامت به مدارس مستقل ابتدایی شهری

برگزاری جلسه مدیران مدارس در راستای گواهی اعتبار بخشی سلامت به مدارس مستقل ابتدایی شهری
برگزاری جلسه مدیران مدارس در راستای گواهی اعتبار بخشی سلامت به مدارس به ریاست فرماندار محترم ، مسئولین ادارات ذیربط و مدیران مستقل ابتدایی شهری در محل سالن اجتماعات فرمانداری پنج شنبه __ ۱۰ مهر ماه ۹۹ روابط عمومی فرمانداری اشنویه