دیدار بازرس دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی ره کشور با فرماندار اشنویه

دیدار بازرس دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی ره کشور با فرماندار اشنویه
دیدار
مهندس خضری فرماندار اشنویه در این نشست ضمن قدردانی از عملکرد شایسته کمیته امداد امام خمینی ره اشنویه در خدمتگزاری به محرومین بحث توانمند سازی خانواده های مددجویان کمیته امداد را از اولویتهای اساسی عنوان کرد و گفت این بحث در شهرستان بخوبی تحقق یافته و همچنین در بحث مسکن هم کارهای خوبی انجام شده است. اقای دوستی بازرس دفتر مرکزی کمیته امداد نیز با اعلام رضایت ازعملکرد و اقدامات این شهرستان گفت هم و غم همه نیروهای امداد توجه به مشکلات مددجویان است و باید برای تحقق برنامه های امداد تلاش مضاعف صورت پذیرد. سامانه چیانه رییس کمیته امداد امام خمینی ره اشنویه هم در این نشست برخی اقدامات انجام شده را بیان کرد.