حضور فرماندار اشنویه، مدیرکل امور عشایری استان و فرمانده سپاه اشنویه و نقده، بخشدار مرکزی و ادارات جهاد کشاورزی، امور عشایری و منابع طبیعی در ییلاقات گلاز

حضور فرماندار اشنویه، مدیرکل امور عشایری استان و فرمانده سپاه اشنویه و نقده، بخشدار مرکزی و ادارات جهاد کشاورزی، امور عشایری و منابع طبیعی در ییلاقات گلاز
حضور فرماندار اشنویه، مدیرکل امور عشایری استان و فرمانده سپاه اشنویه و نقده، بخشدار مرکزی و ادارات جهاد کشاورزی، امور عشایری و منابع طبیعی در ییلاقات گلاز

حضور فرماندار اشنویه، مدیرکل امور عشایری استان و فرمانده سپاه اشنویه و نقده، بخشدار مرکزی و ادارات جهاد کشاورزی، امور عشایری و منابع طبیعی در ییلاقات گلاز به منظور بررسی راهکارهای ممکن برای تسهیل تردد عشایر، تامین نهاده های مورد نیاز، اتخاذ تدابیر مقتضی برای فروش محصولات تولیدی برگزار گردید. در این جلسه اقای مهران نعمتی به اهم مشکلات عشایر از جمله عدم فروش دام به دلیل تعطیلی بازار دواب، مشکل جابجایی دامها، عدم تناسب ظرفیت مراتع با دام موجود و قیمت بالای نهاده های مورد نیاز و وضعیت نامناسب معیشتی عشایر اشاره نمودند. فعال تر سازی تعاونی دامداران، تصویب تسهیل بیشتر در تردد دامها، مساعدت در پلاک کوبی، اختصاص ۱۰درصد اعتبار ارزش افزوده بیش از سهم امور عشایر شهرستان، احداث چند واحد آبشخور، حمام خورشیدی، ایلراه عشایری از جمله دستاوردهای این نشست صمیمی بود.

روابط عمومی فرمانداری اشنویه