بازدید فرماندار محترم از سطح ادارات ، بانک ها، فروشگاههای مواد غذایی و مراکز خرید گندم در راستای گام دوم پیشگیری از ویروس کرونا

بازدید فرماندار محترم به همراه اکیپ بازرسان از ادارات، بیمارستان ،بانک ها، فروشگاههای مواد غذایی و مراکز خرید گندم در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی  و الزام استفاده از ماسک در مکانهای عمومی توسط مردم در راستای گام دوم فاصله  گذاری اجتماعی در پیشگیری از بیماری کووید _19

روابط عمومی فرمانداری اشنویه