برگزاری جلسه کارگروه تخصصی ستاد شهرستانی مقابله با کرونا

برگزاری جلسه کارگروه تخصصی ستاد شهرستانی مقابله با کرونا
برگزاری جلسه کارگروه تخصصی ستاد شهرستانی مقابله با کرونا به ریاست "عبدالسلام مام عزیزی" فرماندار محترم و با حضور سایر اعضاء ستاد در محل دفتر فرمانداری ۷ مهر ماه ۹۹ روابط عمومی فرمانداری اشنویه