افتتاح پایگاه بسیج مقاومت عشایری شهدای آذرخش در روستای رشگند با حضور فرماندار، معاون هماهنگ کننده سپاه اشنویه و جمعی از مسئولان و عشایر منطقه دشتبیل

افتتاح پایگاه بسیج مقاومت عشایری شهدای آذرخش در روستای رشگند با حضور فرماندار، معاون هماهنگ کننده سپاه اشنویه و جمعی از مسئولان و عشایر منطقه دشتبیل
افتتاح پایگاه بسیج مقاومت عشایری شهدای آذرخش در روستای رشگند با حضور فرماندار، معاون هماهنگ کننده سپاه اشنویه و جمعی از مسئولان و عشایر منطقه دشتبیل @farmandari_oshnavieh

افتتاح پایگاه بسیج مقاومت عشایری شهدای آذرخش در روستای رشگند با حضور فرماندار، معاون هماهنگ کننده سپاه اشنویه و جمعی از مسئولان و عشایر منطقه دشتبیل

 

@farmandari_oshnavieh